EHITUSTÖÖD VÕTMED KÄTTE

 

Peatöövõtt maja ehitustööd “võtmed kätte” pakett sisaldab:

 • Mullatööde tegemine – jälgime, et aluspind ei sisaldaks huumust ega muud liigset
 • Kommunikatsioonitrasside rajamine – oluline on rajamissügavus va süvendi põhja tihendamine
 • Vundamentide ehitus – eelkõige on oluline aluspinnase piisav kandevõime
 • Põrandate valamine – enne valamist tuleb veel kord kontrollida, et torutööd ja küttetorustik oleks korrektselt paigas
 • Kandvate ja mittekandvate seinte ehitus – jälgime, et müüritised armeeritakse vastavalt nõuetele
 • Vahelagede ehitus – raudbetoonlagede korral on oluline, te armeering oleks korrektselt tehtud. Puitvahelagede osas on oluline, et kasutatud puit oleks õige niiskusesisaldusega.
 • Katuse ehitus – Tähtis on tuulutuse tagamine ja liidete ülekatted
 • Seinte ja lagede katete paigaldus – oluline on järgida iga materjali osas tootja juhiseid
 • Vaheseinte ehitus – oluline on seinte sirgsus ja nurkade täisnurksus
 • Soojustus ja isolatsioonitööd – oluline, et soojustuskiht oleks katkematu ja ühtlaselt hea kvaliteediga kogu soojustatava pinna ulatuses.
 • Siseviimistlustööd – oluline on jälgida, et kasutatud materjalid oleksid tevise kaitse poolt heaks kiidetud ja keskkonda sobivad
 • Välisviimistlustööd – oluline, et nii lahendused kui ka materjalid oleksid ilmastikukindlad ja kestaksid kaua.
 • Eritööd (vesi, kanalisatsioon, ventilatsioon, küte, elekter