ÜLDEHITUSTÖÖD


Üldehitustööd

Teostame erinevaid üldehitustöid. Alates mullatöödest ja vundamentidest ning lõpetades katuste ehitusega.

  • Vundamentide ehitus koos aluspõrandate valamisega
  • Kandvate ja mittekandvate seinte ehitus – jälgime, et müüritised armeeritakse vastavalt
  • Vahelagede ehitus – raudbetoonlagede korral on oluline, te armeering oleks korrektselt tehtud. Puitvahelagede osas on oluline, et kasutatud puit oleks õige niiskusesisaldusega.
  • Katuse ehitus – Tähtis on tuulutuse tagamine ja liidete ülekatted
  • Seinte ja lagede katete paigaldus – oluline on järgida iga materjali osas tootja juhiseid
  • Vaheseinte ehitus – oluline on seinte sirgsus ja nurkade täisnurksus
  • Soojustus ja isolatsioonitööd – oluline, et soojustuskiht oleks katkematu ja ühtlaselt hea kvaliteediga kogu soojustatava pinna ulatuses.
  • Siseviimistlustööd – oluline on jälgida, et kasutatud materjalid oleksid tevise kaitse poolt heaks kiidetud ja keskkonda sobivad
  • Välisviimistlustööd – oluline, et nii lahendused kui ka materjalid oleksid ilmastikukindlad ja kestaksid kaua.