02 aprill 2012

Oma maja ehitamine muutub lihtsamaks, kiiremaks ja odavamaks

Uue planeerimisseaduse kohaselt ei ole enam vaja üksikelamu püstitamiseks detailplaneeringut ning lihtsamaks muutub ka ehitusprojekti esitamine ja sellele kooskõlastuste saamine.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul muutub uue planeerimisseadusega inimestele lihtsamaks ehitusele eelnev paberimajandus, mis täna võib võtta suure osa inimese ajast ja energiast, mis uue kodu loomiseks kulub.

“Piltlikult öeldes, kui täna näiteks detailplaneeringu puudumisel hakkab noor pere, peale lapse sündi kohe maja ehitamiseks vajalikke pabereid koostama, saavad nad uude majja kolitud alles siis, kui laps hakkab juba kooli minema. Tulevikus aga võiks olemasoleva hoonestuse vahele jäävat üksikelamut ehitada detailplaneeringut koostamata. Selle muudatuse eesmärk ongi anda inimestele võimalus asuda oma maad vastavalt soovile kasutama, ootamata selleks aastaid kooskõlastust,“ lausus minister ja lisas: „Kuna kohustused ja võimalused peavad olema tasakaalus, siis tuleb lihtsama võimaluse saamisel järgida olemasolevat hoonestuslaadi ning kohaliku omavalitsuse üldplaneeringut.“

Samuti on ministri sõnul detailplaneeringu koostamise kohustusest vabastatud olemasoleva maja laiendamine, kui see jääb alla ühe kolmandiku maja olemasolevast mahust. „Näiteks lihtsustub nii majade energia- ja keskkonnasäästlikumaks muutmise, mis võimaldab lihtsamalt paigaldada hoonele päikesepaneele või renoveerida maja soojustamise käigus ka fassaad. Samuti ei ole kohustust planeerida ajutisi ehitisi, nagu on soojakud või ajutised telgid,“ sõnas minister.

Lisaks muudab seadusemuudatus kiiremaks ehitusprojekti menetlemise. Kui ehitusprojekt on valmis, saab selle tulevikus kohalikule omavalitsusele esitada ehitisregistri kaudu elektrooniliselt, mis välistab olukorra, et isik peab ise, ehitusprojekt kaenlas, jooksma erinevate haldusorganite vahel ning ootama viimaste kooskõlastusi, ütles Michal.

Selleks luuakse kohalikule omavalitsusele elektrooniline menetluskeskkond, kus dokumendid liiguvad automaatselt ametiasutuste vahel ning seal ei tohiks vaidluste puudumisel ehitusloa saamiseks minna kaugem kui 20-tööpäeva.

Justiitsministeerium on alustanud uue planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku eelnõude arutelusid, millega soovitakse saada erinevate huvigruppide ettepanekuid ning tagasisidet valminud eelnõule. Eelnõud peaks koostöös huvigruppidega valmima 2013 aasta alguseks ning need saadetakse seejärel uuesti kooskõlastamiseks huvigruppidele ja teistele ministeeriumitele.


allikas: Maaleht, 09.04.2012