02 august 2015

Kuidas saavutada hoonetes hea õhutihedus?

Õhutihedus omab suurt tähtsust hoonete energiatõhususe, soojapidavuse ja hea sisekliima saavutamisel. Samuti mõjutab see otseselt nii kütte- kui jahutuskulusid. Lisaks on õhutihedusega seotud välispiirde pindade alajahtumine, tuuletõmbus, niiskusprobleemid, ventilatsiooni toimivus, müra, tuleohutus jne.
Õhutiheduse saavutamine nõuab hästi läbimõeldud lahendusi. Õhutõkke paigaldus ja liitekohtade teostus peavad olema tehtud nõuete kohaselt. Halva õhutiheduse tõttu võivad hoone soojakaod läbi piirete olla isegi kuni 30% suuremad.
Õhutiheduse seisukohalt on kriitilised eelkõige kohad, kus ühtne õhu- ja aurutõke on katkenud või liitub teiste tarinditega. Üheks selliseks on vahelae ja välisseina liitekoht. Tavalahendus, kus õhu- ja aurutõke vahelae juures katkeb või on viidud teatud ulatuses vahelaele, vähendab oluliselt hoone õhutihedust. Kriitilised ühenduskohad on näiteks välisseina liitumine katuse või põrandaga ning välisseina ja vahelae liitekoht mis vajavad põhjalikumat lähenemist. Välisseinte õhutihedus on oluliselt pa­rem, kui õhu- ja aurutõke ei ole elektrijuhtmete­ga rikutud. Seepärast on otstarbekas viia ühtne auru- ja õhutõke ca 50 mm piirde sisse ja pistikupesad paigutada seinale. Elektrijuhtmed jms saab paigutada karkassi vahele 50 mm isolatsioonikihi sisse.
Õhutihedust on võimalik hinnata erinevate meetoditega. Enamlevinud on nn Blower Door test (erinevate rõhkude juures mõõdetekse õhuvoolu hulka läbi piirete) mis annab vajadusel ka sertifikaadi hoone õhupidavuse kohta. Lihtsamad viisid – märkegaasi kasutamine või “märja käe meetod”.

Auru- ja õhutõkkele esitatavad nõuded

* auru- ja õhutõkke materjalikiht peab olema õhutihe.
* auru- ja õhutõke peab katma kogu hoone välispiirde pindala.
* auru- ja õhutõkkematerjal süsteemina peab säilitama õhutiheduse hoone kogu kasutusea    jooksul.
* auru- ja õhutõkkesüsteem peab olema reaalselt ehitatav.

Märgade ja kuumade ruumide (saunad jms) aurutõkkelahendustesse tuleb kasutada tooteid, mis tagavad maksimaalse veeaurutiheduse. Näiteks Isover Rek või Isover Sauna. Need on jäigad alumiiniumkattega mineraalvillast isolatsiooniplaadid, mille pikemates külgedes on punnsoonühendus. Tooteid saab kasutada ka kombineeritud soojusisolatsioonina ning veeauru- ja õhutõkkena seintel ja ülemistel vahelagedel. Kindlasti tuleb toodete paigaldusel järgida ka projekteerijapoolseid juhiseid.
Korralik piirde õhutihedus on energiatõhusa lahenduse väga oluliseks ja lahutamatuks osaks!
allikas: Ehitusuudised