01 jaanuar 2023

MAJA PROJEKT

Maja projekteerimine

Oma maja projekteerimisprotsessis on oluline kliendi ja projekteerija vaheline suhtlus, ideedevahetus ja lahenduste läbirääkimine.
Saame teid projekteerijatega läbirääkimistel toetada soovitustega, mis muudaksid hilisema ehitamise ja maja haldamise teie jaoks mugavamaks ja soodsamaks. Kui soovite, siis võime Teie eest juhtida kogu projekteerijaga peetavat suhtlemist.
Mida varem ehitaja ehituse ettevalmistusprotsessi kaasatud on, seda põhjalikum ja professionaalsem saab projekt ning väheneb probleemide ilmnemine ehitamise ajal.


Projekteerimiseks vajalikud tellijapoolsed dokumendid:

1. Projekteerimistingimused. Väljastab kohalik omavalitsus (Tallinn)
2. Vee ja kanalisatsiooni tehnilised tingimused. Väljastab trasside omanik või kohalik omavalitsus.
3. Elektrivarustuse tehnilised tingimused. Väljastab elektrienergia müüja.
4. Kehtiv kinnistu geodeetiline alusplaan. Väljastab arendaja või tellitakse vastavaid töid tegevalt firmalt.
5. Piiriprotokoll. Väljastab kinnistu müüja.
6. Kinnistu omandiõigust tõendav dokument.

Eratellija peaks arvestama, et tööde kvaliteet algab projekteerimisest. Eramu projekti hankimisel peaks sellega arvestama ja otsima hea projekteerija. Sageli tähendab hea projekteerija ka kallimat hinda ning kallimat projekti.

Üheks suhteliselt levinud halvaks lahenduseks on see, et oma maja ehitamist soovitakse alustada eskiis- või arhitektuurse projekti alusel. Sellega aga loob tellija endale juba suure riski võimalike projekteerimis- ja ehitusvigade tekkimiseks. Kui eskiisprojekti alusel ehitama hakata võib juba ette kindel olla, et kõigi sõlmede ja tehniliste lahenduste puhul ei õnnestu kehtivaid projekteerimisnorme täita.

Kui Te olete otsustanud ehitada maja, soovitame Teil alustada projektist, milles on arvesse võetud kõik Teie soovid ning läbi mõeldud kõik üksikasjad. Maja arhitektuuriline projekteerimine peab sisaldama eneses maja ehitamiseks vajalikku dokumentide paketti.
    
Tüüpprojekti dokumentatsioon sisaldab eneses järgmisi dokumente:
1. Arhitektuurne osa
 • Üldandmed
 • Korruste plaanid
 • Fassaadid 
 •  Lõiked
 •  Katuse plaan 
 •  Akende ja uste spetsifikatsioon 
2. Konstruktiivne osa 
 • Vundamentide plaan
 • Korruste plaanid
 • Sarikate süsteemi konstruktsioonid
 • Vundamentide, sarikate süsteemi, vahelagede elementide spetsifikatsioonid
 • Detailid ja sõlmed
3. Insenerlik osa
 • Elektrivarustus  
 • Küte
 • Veevarustus  
 • Kanalisatsioon  


Reklaam: KODUVALVE JALGRATTAD